Tuần này Ask Radio nhận được một lá thư giấu tên tràn ngập tình yêu, sự chân thành và lòng tôn trọng với những người nhận lá thư. “Lá thư chưa gửi” rất vui vì là một nơi để các thành viên tin tưởng và chia sẻ tình cảm của mình.
Đây thực sự là một lá thư cảm động, mọi người hãy cùng lắng nghe nhé!