Nói câu “Xin chào” thì rất dễ nhưng để nói được câu “Tạm biệt” thì lại rất khó.
chuyên mục “Lá thư chưa gửi” sẽ là cây cầu nối chuyển lời của các bạn đến với gia đình ASK.