Nhân vật thứ 3 mà Radio – Kết nối xúc cảm giới thiệu là chị Lê Thị Lan Hiền, một thành viên mới đến với ASK Team có vài tháng thôi. Chị là người có giọng nói nhẹ nhàng, tình cảm và đi vào lòng người.

Hãy cùng trò chuyện với chị Lan Hiền để hiểu thêm về cơ duyên đưa chị đến với Đại gia đình ASK