Khóa học “Chuyên gia đào tạo” của ASK luôn là khóa học gây mê với tất cả những ai mong muốn trở thành một chuyên gia. Diễn ra ngày 22- 25/09/2016, “chuyên gia đào tạo” đã giúp cho từng học viên của ASK vững vàng và chuyên nghiệp hơn trên con đường trở thành một chuyên gia đào tạo.

Hi vọng những học viên của khóa học sẽ tăng thêm thật nhiều nhiệt huyết và năng lượng để áp dụng tất cả những gì trong khóa học vào công việc thực tiễn và hoạt động trong cuộc sống

Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ tại khóa học:

cgdt

cgdtassk

cgdt1