250.000

Danh mục:

Mô tả

HỘP CHIA QUỸ TÀI CHÍNH

Được thiết kế dựa trên phương pháp 6 cái lọ dùng để quản lý tiền bạc, bao gồm:

1. Quỹ tự do tài chính = 10%

2. Tiết kiệm dài hạn = 10%

3. Giáo dục đào tạo = 10%

4. Nhu cầu thiết yếu = 55%

5. Hưởng thụ = 10%

6. Giúp đỡ người khác = 5%

Hãy chia tiền của bạn thành 6 cái lọ hoặc 6 tài khoản ngân hàng, hay còn gọi là 6 quỹ tài chính. Bạn lưu ý, 6 quỹ này hoàn toàn tách biệt với nhau. Mỗi khi có tiền (lương, thưởng, hoặc bất kể nguồn thu nhập nào) hãy chia khoản tiền này vào ngay 6 quỹ. Việc này cần làm ngay và làm để tạo thành thói quen.