95.000

Danh mục:

Mô tả

Vở “Kế hoạch 90 ngày xây dựng nền móng thành công bền vững” được thiết kế dưới dạng bài tập thực hành để học viên rèn luyện thói quen tốt.

90 ngày với 90 bài tập thực hành liên tục giúp bạn hình thành thói quen thiết lập mục tiêu, checklist, hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra từ đầu ngày