Hàng năm có hàng trăm thậm chí hàng nghìn cuốn sách kinh doanh được công bố. Nhưng làm thế nào để bạn biết bạn đã đọc một cuốn sách kinh doanh tốt? Đâu là cuốn sách phù hợp cho ngưỡng tuổi 30 của bạn? 10 cuốn sách dưới đây sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bạn và cho bạn [...]