...

[ASK THÔNG BÁO] THAY ĐỔI LỊCH HỌC THÁNG 10

[ASK THÔNG BÁO] THAY ĐỔI LỊCH HỌC THÁNG 10

Lịch học Sứ Mệnh Cuộc Đời Hồ Chí Minh ngày 29 - 30/10/2020 sẽ được dời lịch đến ngày 22 - 23/12/2020. Do một số lý do đột xuất nên khóa học Sứ mệnh cuộc đời tại Hồ Chí Minh ngày 29 - 30/10/2020 sẽ đổi lịch đến ngày 22 - 23/12/2020. ASK xin gửi lời xin lỗi và cảm [...]
10 THÓI QUEN NGƯỜI TRẺ NÊN HỌC NẾU MUỐN THÀNH CÔNG

10 THÓI QUEN NGƯỜI TRẺ NÊN HỌC NẾU MUỐN THÀNH CÔNG

Nếu muốn thành công, đừng quên 10 thói quen này! Vượt qua giới hạn của bản thân mình. Hãy nhớ sự an phận và sợ hãi không mang lại cho bạn bất kỳ sự thành công đột phá nào hết. Chưa hành động khi không chắc chắn. Đừng nhầm lẫn giữa việc KHÔNG HÀNH ĐỘNG và HÀNH ĐỘNG CHẬM lại [...]

CÁC ĐỐI TÁC CỦA ASK