Mâu thuẫn muôn thuở mà bất kỳ nhân viên marketing, sale hay quản lý tổ chức nào cũng thường thấy. Và thường xảy ra ở nhiều mô hình doanh nghiệp liên quan đến hoạt động thu LEAD ( tạm hiểu là khách hàng tiềm năng) và tư vấn chuyển đổi. Đội Sales khăng khăng "Dạo này doanh số đi xuống, [...]