ASK thông báo địa điểm tổ chức khóa học Wake Up Hồ Chí Minh ngày 14 – 15/11/2020: Thời gian: 8h – 23h ngày 14 – 15/11/2020 Địa điểm: Tầng 9, số 62 - 64 Nguyển Biểu, Phường 1, Quận 5, TP Hồ Chí Minh Link google map địa điểm  : https://bit.ly/3fITNnN Hotline hỗ trợ: 024.6255.3456 Thông tin khóa học và đăng [...]