Hi all,

Bộ phận Nhân sự thay mặt Ban Giám đốc gửi tới toàn thể thành viên ASK thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2019, cụ thể:
 
 Nghỉ tết Dương Lịch 201904 ngày từ ngày 29/12/2018 đến ngày 01/01/2019
Toàn thể thành viên ASK sẽ bắt đầu đi làm trở lại vào thứ Tư ngày 02/01/2019
Do ngày thứ Hai 31/12/2018 theo lịch là ngày đi làm, nên toàn bộ công ty sẽ đi làm bù vào ngày Thứ 712/01/2019
Ngày 05/01/2019 vẫn đi làm theo lịch làm việc của công ty.
Trân trọng,