Wake Up Hồ Chí Minh ngày 14-15/11/2020

ASK thông báo địa điểm tổ chức khóa học Wake Up Hồ Chí Minh ngày 14 – 15/11/2020:

  • Thời gian: 8h – 23h ngày 14 – 15/11/2020
  • Địa điểm: Tầng 9, số 62 – 64 Nguyển Biểu, Phường 1, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
  • Link google map địa điểm  : https://bit.ly/3fITNnN
  • Hotline hỗ trợ: 024.6255.3456
Thông tin khóa học và đăng ký xem tại: https://wakeup.vn/r/g/wut11
Trân trọng!