Bộ phận Nhân sự thay mặt Ban Giám đốc gửi tới toàn thể thành viên ASK thông báo về thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 cụ thể:
Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ÂLnghỉ 2 ngày, ngày 14/4 và nghỉ bù ngày 15/4
Toàn thể thành viên ASK sẽ bắt đầu đi làm trở lại vào ngày 16/04/2019  
 
Nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Nghỉ 2 ngày, ngày 30/4 và 1/5 (ngày Thứ 2 -29/4 đi làm bình thường)
Toàn thể thành viên ASK sẽ bắt đầu đi làm trở lại vào ngày 02/05/2019  
Bộ phận Nhân sự gửi thông báo để các bạn cập nhật, có kế hoạch về nghỉ Lễ.
Trân trọng,