Dear all,
Bộ phận Sự kiện thông báo lịch và địa điểm tổ chức khoá học THỢ XÂY TỔ ẤM như sau:
Lịch học: từ 9h-19h ngày 13/07/2019
Địa điểm: Hội trường Tầng 4 – số 60 ngõ 850 đường Láng
Link google map: https://bit.ly/2R9ze8x
Các bộ phận vui lòng cập nhật để thông báo tới học viên.
Thanks all