Dear all,
Bộ phận Nhân sự thay mặt Ban Giám đốc Công ty CP ĐT ASK thông báo tới toàn thể thành viên về kế hoạch “Họp định kỳ tháng 05/2019. Cụ thể:1. Đối tượng tham gia: Toàn thể thành viên ASK

2: Thời gian: 9h30 Thứ Hai ngày 06/05/2019

3: Địa điểm: Hội trường Thăng Long – Tầng 4 ASK.

Các thành viên cập nhật thông tin để có kế hoạch làm việc phù hợp

Trân trọng,