“Tôi đến với ASK và các khóa học của thầy Ngọc Anh khi tôi chẳng còn chút năng lượng nào. Và giờ tôi sắp ra về vào thời điểm này là gần 23h với mức năng lượng cao trong mỗi cử chỉ và hành động. Tôi hiểu ra nhiều điều trong nghệ thuật bán hàng đỉnh cao, nhiều lắm.

Tôi tin mình sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn sau khóa học này. Cảm ơn anh Mr. Why đã mang đến và trao cho tôi những điều mà không phải cứ có tiền là mua được”.