Chị Đào Thị Gấm là người đã làm ở công ty từ những ngày còn nhiều khó khăn, gắn bó và cùng phát triển với Ask cho đến ngày hôm nay. Hãy cùng Ask radio 004 trò chuyện với chị để hiểu rõ hơn về chị Đại phòng kế toán nhé.