Số Gửi lời yêu cuối cùng của năm sẽ đưa mọi người đến tìm hiểu một nhân vật “lão làng”, người giữ nhiệm vụ ghi lại những khoảnh khắc kỉ niệm của Ask. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của nhân vật ấy nào!