Mỗi buổi sáng thứ Hai bạn cảm thấy không đủ động lực làm việc sao?

Hãy để Radio – Kết nối xúc cảm giúp bạn tìm động lực làm việc thông qua câu chuyện nho nhỏ nhé.

“Đừng cố gắng hết sức hãy dốc toàn bộ sức lực”