ASK trân trọng thông báo tới anh/chị học viên thời gian và địa điểm khóa học WAKE UP tại Hồ Chí Minh sắp tới:

  • Thời gian: 8h00 – 22h00 ngày 01,02/10/2016
  • Địa điểm: Tầng 2 Trung tâm tổ chức hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, HCM
  • Link đăng ký: https://goo.gl/lt8K6v
  • Hotline hỗ trợ: 0949 164 906

123